För att täcka olika applikationer och platsspecifika miljöer har vi utvecklat Genotox Profile® för flera olika organismer, från bakterier till ryggradsdjur. Urval av biomarkörer kan göras utifrån den platsspecifika situationen och riktas mot enskilda ämnen/ämnesgrupper som är av störst intresse i det enskilda fallet.

Organism- och Cellmodeller

Daphnia magna – En känslig söt- och brackvattenslevande kräftdjursart som har använts för att ta fram mycket av det regelverk som nu föreligger.

Zebrafisk – En väl karaktäriserad fiskart och en bra modell för ryggradsdjur i sötvattensmiljö.

Artemia salina – En saltvattenslevande motsvarighet till Daphnia magna. Kan klara upp till 30% salthalt och är ett kommande modellsystem för analys av toxicitet i havsmiljö.

Caenorhabditis elegans – En jordlevande rundmask som är en användbar modell för analys av markföroreningar.

Cellmodeller – Vi kan även analysera effekter med olika cellmodeller för människa, däggdjur, fåglar och fisk, där heldjursförsök inte är önskvärda.

Copyright BioImpakt